تفسیر آیه الرجال قوامون علی النساء و بیان دیدگاه های حقوقی مربوط به آن
44 بازدید
محل نشر: پیام جاویدان » تابستان 1384 - شماره 7 (24 صفحه - از 131 تا 154)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
با توجه به مسائل اجتماعی مطرح شده در مورد آیه 34 سوره نساء، مولف، تحقیقی نسبتاً جامع را در همین باره به رشته نگارش درآورده است. در آغاز مقاله، واژه‌های آیه و مفاهیم آن و آراء تفسیری اندیشمندان، مطرح و مورد بررسی قرار گرفته است. ولایت مردان بر زنان از مباحث عمده‌ای است که در این مقاله با تأکید ویژه‌ای بدان پرداخته شده است و بحث‌های روانی مربوطه و آراء مفسران نیز طرح شده است. کلید واژه ها: قرآن، تفسیر ، نساء / 34