کلمه های دخیل در قرآن
33 بازدید
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی