کلمه های دخیل در قرآن
42 بازدید
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی