وجوه و نظائر در قرآن
36 بازدید
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی